یکشبه , 05 بهمن 1399

جزوه های کاردانی پیوسته حسابداری

دریافت جزوه درس ریاضی 2  کاردانی پیوسته حسابداری (سرکار خانم رضوانی)

جلسه اول تا سوم 

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم و هفتم

 

------------------------------------------------------------------------------------

دریافت جزوه مفاهیم و روش های آماری( جناب آقای فاضل )

دریافت فایل

--------------------------------------------------------------------------------------

دریافت جزوه حسابداری دولتی یک ( سرکارخانم فقهی )

فصل اول و دوم